Hogamollan.com • Bostadsföreningen Högamöllan - Gerlachsgatan 6B, 212 19 Malmö

Ordningsregler för BF Högamöllan

 

Antogs med stöd av paragraf 19 i våra stadgar av medlemsmötet den 1 oktober 2005.

 

Grannskapssamverkan

Skötsel av innergård, planteringar och föreningens gemensamma lokaler sker via frivilliga insatser av föreningens medlemmar. Det är därför viktigt att var och en städar efter sig i bastu, gym, tvättstuga, torkrum, pingisrum, biljardrum, solaltan och andra allmänna utrymmen.

 

Städdagar

Styrelsen kallar medlemmarna till två stora städdagar, vår och höst, samt vid behov till ytterligare högst två städningar.

Regeln är att alla jobbar på den överenskomna städdagen. Men det är möjligt att göra sin insats två veckor före detta datum. Den som inte alls vill delta får betala en avgift tillföreningen, för närvarande 500 kronor per tillfälle. Föreningen hyr en container i samband med städningarna. Den medlem som till exempel på grund av renoveringsarbeten har stora mängder att slänga kan inte räkna med föreningens container eftersom den ska räcka till flera familjer.

 

Trappstädning

Städning av trappor ska utföras fredag – måndag. Städningen ska vara avslutad kl. 21.00. Även källartrappor ingår i städningen och signeras liksom trappstädningen på en lista. Vidare ska portarnas rutor putsas och mattor skakas. Trappa A städar dessutom gången utanför tvättstugan. Trappa B städar gången utanför duschrummet och Trappa C städar porten. Den som missar städningen erlägger en särskild avgift, för närvarande 500 kronor.

 

Tvättstuga

Får användas vardagar 7-22 och lördagar-söndagar samt helger 8 – 22. Tvättstugan ska vid varje tillfälle användas högst 6 timmar per familj. Mattor får ej tvättas i maskinerna. Bygelbehå ska tvättas i speciell tvättpåse.

 

Torkrum

Tvätten ska avlägsnas så fort den är torr så at den inte tar upp plats i onödan. Senast en timme efter tvättidens slut ska minst halva torkutrymmet vara tömt. Senast två timmar efter tvättidens slut ska hela torkutrymmet vara tömt.

 

Värme och vatten

Medlem är skyldig att kontrollera så att termostaterna på elementen fungerar och att kranar och toalett inte står och rinner. Föreningen står för vissa arbetskostnader i samband med VVS-arbeten. Ta därför kontakt med styrelsen för närmare information.

 

Soptunnor

Alla sopor ska läggas i plastpåsar som måste knytas ordentligt så at vi inte behöver göra vid soptunnorna varje vecka. Ställ inte sopor eller andra föremål bredvid tunnorna eftersom renhållningsarbetarna inte tar dessa föremål.

 

Papperstunnan

Lägg alla tidningar och allt papper i papperstunnan. Ej kartong.

 

Återvinningsmaterial

Försök lägga glas, batterier, hårdplast, plåt med mera i befintliga återvinningscentraler i närområdet.

 

Trapphus och källargångar

Skall inte användas för förvaring, utan skall hållas rena.

 

Dörr och dörrskylt

Medlemmar ordnar själv en namnskylt till sin lägenhetsdörr direkt efter inflyttningen. Det ska finnas riktiga namnskyltar på varje lägenhetsdörr. Undantag kan beviljas vid kortare andrahandsuthyrning. Undvik att förstöra dörrarna med klistermärken, skyltar och dylikt.

 

Lokalen

Lokalen får användas som övernattningslägenhet för medlemmarnas gäster efter bokning, dock max tre nätter. Möten och husfester har företräde. Lokalen ska bokas för alla aktiviteter.

 

Pannrum

Föreningen har olika verktyg som ska förvaras i det gamla pannrummet i källaren. De ska inte övernatta hos medlem annat än i undantagsfall, och den som lånar ska teckna sig på listan som är uppsatt i pannrummet.

 

Oväsen

Alla som bor i huset har rätt till lugn och ro. Visa hänsyn så att du inte stör dina grannar.

 

Rökning

Rökning är inte tillåtet i gemensamma utrymmen.

 

Lägenhetssyn

Varje år ska av medlemsmötet utsedda personer gå lägenhetssyn. Det är i enlighet med våra stadgar paragraf 20 B förbjudet att neka Föreningen tillträde för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra arbete som är viktiga för fastigheten.

 

Regler för uthyrning av lägenhet i andra hand

Vill man hyra ut sin lägenhet i andra hand, så krävs styrelsens tillstånd. Se $21i stadgarna.

 

Regler vid överlåtelse av lägenhet

Vid överlåtelse av lägenhet ska styrelsen informeras innan försäljningen.

 

Regler för renovering av lägenhet exklusive våtutrymme

Medlem skall informera styrelsen innan omfattande renoveringar. Förändring av rumsindelning etc.

 

Regler vid renovering av våtutrymme

Vid renovering av våtutrymmen skall styrelsen informeras innan.